Bakstuga

fattigstugaSals Sockens fattigstuga i Grästorps kommun

I forna tider var det inte så väl beställt med omsorgen om de gamla och orkeslösa. År 1527 befallde Gustav Vasa socknarna att bygga s k. fattighus. Beslutet revs upp av Gustav II Adolf år 1624. Efter mycken oenighet kom år 1642 ett beslut om att alla socknar skulle ta vård om sina gamla. Bostadshus skulle uppföras för dem som ej klarade sig själva, dessa hus kallades allmänt för fattigstugor.

Åse Viste Hembygdsförening ansåg att fattigstugan, som var den sista i Grästorps kommun, borde sparas och återuppföras på en centralare plats. År 1979 plockade medlemmar i hembygdsföreningen ned stugan och den lagrades i Grästorps kommuns förråd. Där låg den i tjugo år då Åse Viste Hembygdsförening beslutade att skänka den till Särestad Lantbruksmuseum där den av museets medlemmar byggts upp på museets mark.

Då stugan, innan den revs, stått obebodd i många år och därefter använts som fiskestuga, fanns inte någon inredning eller gamla inventarier kvar, varför den har inretts till bakstuga.

Stugan var belägen vid Nossans strand, ganska långt från annan bebyggelse. Den byggdes omkring år 1846 med gammalt timmer. En renovering gjordes på 1880-talet. Möjligen tillkom då en utbyggnad på stugans baksida.