Museets historia

När lantbrukets mekanisering började komma igång ordentligt blev en massa redskap och kunskap omoderna. Många av de gamla redskapen som byttes ut var i gott skick och synd att skrota tyckte man.

Därför bildades på våren 1967 en förening med syfte att samla, vårda och bevara maskiner och redskap som belyser utvecklingen i hushållning och lantbruk.

Föreningen som nu heter Särestad Landsbygdsmuseum bestod från början av fyra lantbrukare: Ingvar Frimodig, Allan Andersson, Rolf Bodhall och Bertil Brandt. Elva år senare växte föreningen till 11 personer. Något år senare fördubblades medlemsantalet genom “tvångsanslutning” av deras fruar.

Men intresset för verksamheten väcktes och fler och fler anslöt sig till föreningen. Och nu år 2009 består föreningen av 223 medlemmar. Cirka 50 av dessa är aktiva medlemmar och ser till att verksamheten hålls i gång. Deras arbete är oavlönat och frivilligt.

De första åren samlades föremålen hos Ingvar Frimodig, men efterhand blev där överfullt. Då beslöts att bygga utställningshallar och med finansiell hjälp från Grästorps kommun och några organisationer, samt många enskilda sponsorer, samt banklån, plus massor av frivilligt arbete, var första huset färdigt 1990.

1994 började bygget av det andra huset. Det tredje huset byggdes 1998. Efter dess har en smedja samt en fattigstuga tillkommit. Hus nummer 1 har byggts ut för att få plats till en bättre entré. Ett körhus som ska innehålla en hästvandring är uppfört.

Så nu finns det 2500 m2 visningsyta. Under museets uppbyggnadsskede var ekonomin ganska ansträngd och ibland katastrofal. Allt eftersom har det dock ordnat sig, så nu är alla husen betalda.

Museet har nu en samling med traktorer, tröskor och tröskverk m.m. som visar utvecklingen, hushållsföremål finns väl representerade, några rum finns som visar kök, kammare samt vardagsrum från förr.