Bilder

Nedan visas ett antal bilder från museet.

Traktorn ersätter hästen
Traktorn ersätter hästen
Arbete med halm
Arbete med halm

Fokus 40-tal
Fokus 40-tal

Interiör från bakstugan
Interiör från bakstugan

Besök i det fd museet i Vesteby
Besök i det fd museet i Vesteby

NSGs pris. Årets besöks/Matentreprenör 2019.