Projekt

Förnyelse och Digitalisering av
Särestad Landsbygdsmuseum.

                               

Museet har fått bidrag från Leader Nordvästra Skaraborg och Europeiska unionens Landsbygdsfond samt även från Åse Viste Sparbank för utveckling av bl.a. utställningar och marknadsföring.

Projektets syfte är att göra museet mer tillgängligt för nya grupper av besökare som kanske inte har sina rötter inom jordbruket. Vi ska presentera berättelser och kunskap om föremål och aktiviteter från livet på landet under förra seklet genom digitalisering och skyltar av olika slag. I projektet ingår workshops och en studieresa för museets i första hand aktiva medlemmar. 

Här är vi som ingår i projektgruppen:

projektdeltagare

Agneta, Irena, Margaretha, Gunnar

Kontakta oss för frågor och vi uppskattar mycket om du vill delta i vårt engagemang för att utveckla museet projekt@sarestadlandsbygdsmuseum.se

Projekttid juli 2019 -juli 2020

Fas 1 Knacka dörr och bjuda in nya medlemmar till museet

Fas 2 Dokumentation av berättelser och kunskap om prylar och aktiviteter

Fas 3 Ljudinspelningar

Fas 4 Workshops

Fas 5 Underlag för skyltar och marknadsföring tas fram

Fas 6 Studieresa

Fas 7 Rigga utställningar och skyltar

Fas 8 Invigning